Gestió

Gestió

Gestionar és fer que les coses ocorrin motivant a les persones, racionalitzant els recursos i controlant els processos.

Si un home construeix una ratera millor que la del seu veí, encara que casa seva estigui al bosc, el món obrirà un sender fins a la seva porta. Cita atribuïda a Ralph Waldo Emerson, 1803–1882.

Segurament si Emerson visqués avui completaria la frase: … fins que un altre veí construeixi una ratera millor. El que diferencia a una organització de les altres és el seu posicionament. En una època de forta competència i escassos recursos, les organitzacions han de conèixer la seva cadena de valor per identificar els aspectes clau que constitueixen el seu avantatge competitiu. No obstant això, la clau de l'èxit rau en mantenir-la i això passa per la sistematització de la gestió.

ARTImetria ajuda a les organitzacions a aconseguir que el seu avantatge competitiu sigui sostenible mitjançant una cultura organitzativa dinàmica i preparada per al canvi i un sistema operatiu basat en l'equilibri entre eficiència i eficàcia.

Cultura organitzativa orientada al lideratge
Cultura organitzativa orientada al lideratge

Les organitzacions capdavanteres són aquelles capaces de fer que les coses succeeixin. En un entorn amb nivells creixents d'incertesa, la cultura de les organitzacions ha de ser àgil i flexible per permetre reaccions immediates.

Innovant en els processos
Innovant en els processos

No totes les organitzacions es poden permetre innovar en el producte o el servei, però totes poden innovar en els processos. L'objectiu és equilibrar eficiència i eficàcia, optimitzant les seves capacitats i millorant la seva competitivitat.

Mesurant impactes
Mesurant impactes

La cultura contribueix al desenvolupament econòmic dels països –un 3,1% al PIB espanyol en 2009–. Així, la cultura, basada en intangibles, ha de poder mesurar-se amb la finalitat d'avaluar-ne resultats i impactes. Només es pot gestionar allò que es pot mesurar.

Serveis:

 • Plans de gestió.
 • Plans de viabilitat.
 • Plans operatius.
 • Organització de recursos humans.
 • Plans de formació de personal.
 • Disseny de l’organigrama i catàleg de llocs de treball.
 • Auditories de serveis.
 • Programes funcionals.
 • Plans de patrocini.
 • Plans de finançament.
 • Anàlisi de l’estructura econòmica-financera.
 • Avaluació d’organitzacions i projectes.
 • Disseny de sistemes d’indicadors.

Alguns projectes:
Pla de Gestió del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre
Pla de Gestió del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre

Comebe.

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) es va constituir l’any 2002 amb la finalitat de contribuir a la preservació i difusió dels escenaris i el patrimoni tangible i intangible relacionat amb la Guerra Civil espanyola en l'Ebre a través de la seva posada en valor.

L'objecte de la col•laboració va ser la definició del model de funcionament de l'organització, titular d'un projecte complex per la quantitat i diversitat de la seva oferta. Així, es va proposar una estructura de programes i es van redefinir les estructures organitzativa i econòmica.

Pla de Viabilitat del Centre Cultural Antic Escorxador, Agramunt
Pla de Viabilitat del Centre Cultural Antic Escorxador, Agramunt

Ajuntament d’Agramunt.

Agramunt és una població de les terres de Lleida que compta amb una oferta cultural molt singular entre els municipis de les seves dimensions. L’antic Escorxador constitueix una mostra del patrimoni arquitectònic del municipi i l’Ajuntament va manifestar la seva voluntat de posar-lo en valor com a centre cultural.

La col•laboració d’ARTImetria es va centrar en la definició dels principals paràmetres de funcionament del nou centre així com de la seva viabilitat.

Recursos relacionats:

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Recursos

Manual de tiendas de museos
Manual de tiendas de museos

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu. Llegir més