Valoració econòmica del treball del creador-a en les arts visuals

Valoració econòmica del treball del creador-a en les arts visuals
Govern del País Basc, 06 Oct 2011 Presentació de l'estudi elaborat per ARTImetria que estableix un sistema de càlcul per a la remuneració del treball dels artistes en les convocatòries de subvencions i ajudes al País Basc.

El Govern del País Basc presenta l'informe final d'una nova investigació de referència realitzada per ARTImetria. L'estudi s'emmarca dins del Pla Basc de la Cultura, que va ser aprovat al setembre de 2004 i que posteriorment es va concretar amb la definició de plans operatius per a cada sector cultural. Així, una de les línies d'acció plantejada en el pla operatiu de les arts visuals era la valoració econòmica del treball dels artistes en els projectes d'arts visuals.

En aquest context, el Govern del País Basc va encarregar a ARTImetria la realització d'aquest treball de recerca sense precedents en l'àmbit nacional, els objectius del qual són, en primer lloc, analitzar i avaluar pràctiques existents al País Basc i en altres països, i en segon lloc, proposar un model de valoració del treball dels creadors que pugui ser aplicat en les diferents convocatòries d'ajudes, beques, etc. o a altres situacions en la qual els honoraris de l'artista hagin de ser presos en compte.

L'estudi comença per resumir el marc econòmic de l'anàlisi de l'art per oferir a continuació una revisió de models internacionals de funcionament de les subvencions. Els sistemes analitzats són els existents a França, Regne Unit, Estats Units, Austràlia i Canadà.

Posteriorment es presenta el diagnòstic de la situació actual a partir de les institucions que atorguen ajudes o es relacionen amb els artistes visuals, és a dir, aquelles que els proveeixen dels recursos econòmics, siguin de caràcter públic, privat o mixt. El diagnòstic es completa amb una investigació qualitativa als beneficiaris directes de les ajudes amb la finalitat d'avaluar el coneixement dels propis artistes del sistema d'ajudes, la seva experiència en relació a aquest tema i l'opinió que els mereix el sistema al País Basc.

Finalment, l'informe ofereix propostes concretes d'incorporació de la remuneració dels artistes en els esquemes d'ajudes. D'especial rellevància resulten les plantilles metodològiques de referència per al càlcul de la tarifa diària d'un artista al País Basc, amb distinció entre el denominat artista emergent i el denominat artista sènior.

Més informació:
Notícia
Informe

Projecte destacat

ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

ARTImetria s’encarregarà del servei d’estudi de públics del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza durant els propers 5 anys. Llegir més

Recursos

Recursos Covid 19
Recursos Covid 19

Des de casa, ARTImetria suggereix recursos perquè aquest temps de confinament esdevingui una oportunitat per avançar, prenent impuls per tornar amb més força. Llegir més

Culture Segments
Culture Segments

Culture Segments és un model internacional de segmentació per a organitzacions culturals, d’art i de patrimoni cultural, creat per la consultora Morris, Hargreaves & McIntyre i presentat a la V Jornada de Màrqueting Cultural organitzada pel Servei de Desenvolupament Empresarial. Llegir més