Diagnòstic

Diagnòstic

En la presa de decisions és fonamental conèixer l'escenari que constitueix el punt de partida tant a nivell intern com de l'entorn.

Buscar dades és relativament fàcil. El repte consisteix en processar-les i analitzar-les per poder extreure’n un diagnòstic. És la capacitat d’anàlisi la que marca la diferència. Avaluar la pròpia organització així com els canvis a la competència i en els hàbits de la població permetrà corregir les debilitats, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar les oportunitats.

ARTImetria realitza precisos diagnòstics analitzant dades primàries i secundàries per proporcionar a les organitzacions informes complets i concisos que permetin conèixer tant la situació interna com la de l’entorn que les envolta.

Minimitzar riscos
Minimitzar riscos

Recolzar la planificació des d’un bon diagnòstic és clau per minimitzar els riscos que s’assumeixen en el moment de llançar nous productes o serveis o millorar-ne els existents.

Detectar oportunitats
Detectar oportunitats

En l’actual context de canvi les organitzacions han de conèixer perfectament l’entorn per poder detectar les oportunitats amb el fi d’aprofitar-les, tot generant escenaris futurs de desenvolupament.

Prendre decisions
Prendre decisions

És necessari disposar de la informació pertinent per realitzar un procés estructurat de presa de decisions que garanteixi confiança en l’elecció adoptada.

Serveis:

  • Auditories.
  • Anàlisi de situació.
  • Anàlisi sectorial.
  • Diagrama DAFO.
  • Benchmarking.
  • Anàlisi i diagnòstic dels equipaments municipals d’un territori.
  • Avaluació de la senyalització.

Alguns projectes:
Avaluació de les activitats familiars als centres CaixaForum
Avaluació de les activitats familiars als centres CaixaForum

Obra Social “la Caixa”

Els centres CaixaForum disposen d’una oferta d’activitats destinades a les famílies, entre elles els tallers familiars i el programa Petits Cinèfils. Els responsables de l’Àrea de Cultura estan interessats en avaluar el nivell d’acompliment dels objectius per als quals van ser creats, valorant el paper i les aportacions dels/de les educadors/es, la programació, la posada en escena, els comportaments dels assistents i la seva satisfacció per tal d’implementar les accions de millora que siguin necessàries. L’avaluació dels tallers familiars s’ha portat a terme a través de l’observació dels usuaris, mentre que Petits Cinèfils s’avalua mitjançant una enquesta online entre els espectadors.

Avaluació de l’impacte dels programes culturals
Avaluació de l’impacte dels programes culturals

Obra Social “la Caixa”

Una de les línies d’actuació previstes al Pla Estratègic de l’Obra Social “la Caixa” té a veure amb la mesura dels impactes dels programes que porta a terme. En aquest sentit, una de les seves actuacions és implementar accions que beneficiïn un nucli més ampli de la població, a la recerca del màxim impacte dels programes. En aquest context, l’Obra Social “la Caixa” va endegar un projecte pioner per a l’avaluació dels programes culturals, mesurant el seu impacte en la comunitat a la que s’ofereixen a partir d’una metodologia científica que permeti avalar les conclusions obtingudes mitjançant evidències rigoroses i robustes. Així, l’objectiu d’aquest estudi, realitzat en col·laboració amb Ksnet, és l’avaluació de l’impacte dels programes culturals de l’Obra Social “la Caixa” entre la gent gran, a partir del disseny i implementació de la metodologia RCT (Randomized controlled trial).

Avaluació dels programes escolars al voltant del patrimoni d’Antoni Gaudí
Avaluació dels programes escolars al voltant del patrimoni d’Antoni Gaudí

Consell Gaudí.

El Consell Gaudí, integrat pels gestors dels edificis de Gaudí, tant públics com privats, entitats i experts reconeguts en l’obra de l’arquitecte així com responsables del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb el fi de donar compliment a la tasca de difusió de l’obra de l’arquitecte, està interessat en conèixer la situació de l’oferta d’activitats destinada a les escoles, la demanda que aquesta oferta genera, així com proposar millores en termes d’ampliació de l’oferta, millora de la comunicació i eficàcia de l’avaluació dels programes pedagògics, amb l’objectiu de millorar-ne el rendiment. Amb aquest objectiu ARTImetria va portar a terme l’avaluació dels programes destinats al públic escolar, a partir de l’anàlisi de l’oferta existent i l’observació d’una mostra de les activitats per valorar els continguts didàctics, el nivell d’aprenentatge, la participació dels docents, entre altres aspectes.

Recursos relacionats:

Projecte destacat

ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

ARTImetria s’encarregarà del servei d’estudi de públics del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza durant els propers 5 anys. Llegir més

Recursos

Recursos Covid 19
Recursos Covid 19

Des de casa, ARTImetria suggereix recursos perquè aquest temps de confinament esdevingui una oportunitat per avançar, prenent impuls per tornar amb més força. Llegir més

Culture Segments
Culture Segments

Culture Segments és un model internacional de segmentació per a organitzacions culturals, d’art i de patrimoni cultural, creat per la consultora Morris, Hargreaves & McIntyre i presentat a la V Jornada de Màrqueting Cultural organitzada per l'Àrea de Públics amb el suport logístic del Servei de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Llegir més