Estratègia

Estratègia

Definir la nostra missió, decidir a quins públics ens dirigim, establir els objectius, planejar els programes d'actuació. Aconseguir el màxim mantenint l'equilibri entre la missió, els públics i els recursos de què disposem, aquesta és la funció de planificar estratègicament.

Actuar estratègicament és un procés que parteix d'un diagnòstic de la situació actual i de la formulació d'objectius. Dels objectius se’n deriven els programes, la comunicació i els components de la gestió que executaran aquests programes. El monitoratge i l’avaluació de resultats faciliten la informació necessària a l'organització per introduir correccions i millorar el rendiment.

ARTImetria col•labora amb museus, teatres, auditoris, associacions i fundacions culturals en la definició de la seva arquitectura conceptual, de la seva definició i diferenciació, dels seus objectius i programes, dels seus públics i del seu estil.

Compartir la missió i els objectius
Compartir la missió i els objectius

La pedra angular de tot disseny estratègic és la definició de la missió, la visió i els objectius del projecte. Definir valors i objectius proporciona direcció i sentit compartit a l’organització. Són els elements bàsics tant en la comunicació corporativa com en el màrqueting intern.

Seleccionar el target
Seleccionar el target

Identificar i seleccionar els públics d'un projecte cultural introdueix sentit de realitat a la proposta. Decidir els públics als quals servirem permet precisar com escoltarem i com ens adaptarem a les característiques d'aquelles persones que són els nostres usuaris.


Posicionar
Posicionar

En un entorn altament competitiu en el qual les persones tenen al seu abast innombrables alternatives d'oci i cultura, és fonamental que les institucions culturals treballin la seva diferenciació al mercat. Ser percebut sobre la base dels seus propis valors i atributs és una inversió d'alta rendibilitat.

Serveis:

  • Plans directors.
  • Plans de màrqueting.
  • Plans museològics.
  • Plans estratègics de cultura per a entitats locals.
  • Plans de dinamització del turisme cultural.
  • Programes pedagògics.
  • Esquema de fidelització.

Alguns projectes:
Una nova estratègia per a l’espai comercial del museu
Una nova estratègia per a l’espai comercial del museu

Miró Mallorca Fundació.

Miró Mallorca Fundació és una institució cultural que té per missió esdevenir un espai de coneixement, vincle social i participació, tant a nivell local com internacional, per a la creació artística contemporània i per a la reflexió al voltant de temes vinculats a l’obra de Joan Miró. La Fundació ofereix diversos serveis complementaris entre els quals un espai comercial, localitzat a l’inici de l’espai expositiu. La direcció de la Fundació va mostrar l’interès en renovar aquest espai amb l’objectiu de millorar-ne els resultats. I amb aquest objectiu ARTImetria va realitzar aquest estudi, consistent en l’elaboració d’una nova estratègia i, en col·laboració amb barrina disseny, d’un disseny renovat per a l’espai comercial de Miró Mallorca Fundació.

Procés de participació ciutadana per a la configuració del Pla d’usos de l’edifici de Tabacalera
Procés de participació ciutadana per a la configuració del Pla d’usos de l’edifici de Tabacalera

Ajuntament de Gijón-Xixón.

L’Ajuntament de Gijón-Xixón, des del tancament de la Fàbrica de Tabacs, es va proposar recuperar i estudiar l’edifici on s’ubicava, així com crear un equipament de caràcter cultural. L’evolució de la societat i de les necessitats culturals i socioeconòmiques de la ciutat, juntament amb el caràcter emblemàtic de l’edifici, va portar als serveis tècnics municipals a plantejar uns usos per a l’edifici. En aquest punt, l’Ajuntament tenia interès en sotmetre al debat ciutadà aquestes propostes d’usos i, amb aquest fi, va convocar un concurs per a la coordinació del procés de participació de la ciutadania que portés a configurar el pla d’usos de l’edifici de Tabacalera. ARTImetria va resultar adjudicatària d’aquest concurs, realitzant diverses accions que van implicar als grups d’interès, a través de meses sectorials, i a la ciutadania, a través d’una enquesta i tallers veïnals.

Pla Estratègic de Màrqueting del Museu de les Col·leccions Reials
Pla Estratègic de Màrqueting del Museu de les Col·leccions Reials

Patrimonio Nacional.

El Museu de les Col·leccions Reials, la inauguració del qual està prevista per 2020, va néixer amb l’objectiu de posar a disposició dels ciutadans les col·leccions que, al llarg de la història d’Espanya, han anat aplegant les diferents cases reials. En aquest context, ARTImetria va rebre l’encàrrec de definir el marc estratègic del nou Museu, que orienti les seves actuacions futures, així com el marc d’intermediació amb el seu públic i amb els agents del sector. El marc estratègic s’ha elaborat a partir dels resultats de la diagnosi interna, d’una banda, i competitiva de l’entorn, d’una altra banda. A partir d’aquí, s’han definit la missió, visió i objectius del Museu, i es s’ha identificat el seu públic objectiu. Aquest marc estratègic ha de contribuir a construir de manera sostenible la proposta de valor de l’oferta del Museu de les Col·leccions Reials, que parteix de tots els elements museístics i monumentals que conté, i que ha d’encaixar en una estratègia de producte més àmplia que passa per considerar també tots els elements intangibles i altres serveis associats que configuren l’experiència dels visitants.

Recursos relacionats:

Projecte destacat

ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

ARTImetria s’encarregarà del servei d’estudi de públics del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza durant els propers 5 anys. Llegir més

Recursos

Recursos Covid 19
Recursos Covid 19

Des de casa, ARTImetria suggereix recursos perquè aquest temps de confinament esdevingui una oportunitat per avançar, prenent impuls per tornar amb més força. Llegir més

Culture Segments
Culture Segments

Culture Segments és un model internacional de segmentació per a organitzacions culturals, d’art i de patrimoni cultural, creat per la consultora Morris, Hargreaves & McIntyre i presentat a la V Jornada de Màrqueting Cultural organitzada per l'Àrea de Públics amb el suport logístic del Servei de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Llegir més