Gestió

Gestió

Gestionar és fer que les coses ocorrin motivant a les persones, racionalitzant els recursos i controlant els processos.

Si un home construeix una ratera millor que la del seu veí, encara que casa seva estigui al bosc, el món obrirà un sender fins a la seva porta. Cita atribuïda a Ralph Waldo Emerson, 1803–1882.

Segurament si Emerson visqués avui completaria la frase: … fins que un altre veí construeixi una ratera millor. El que diferencia a una organització de les altres és el seu posicionament. En una època de forta competència i escassos recursos, les organitzacions han de conèixer la seva cadena de valor per identificar els aspectes clau que constitueixen el seu avantatge competitiu. No obstant això, la clau de l'èxit rau en mantenir-la i això passa per la sistematització de la gestió.

ARTImetria ajuda a les organitzacions a aconseguir que el seu avantatge competitiu sigui sostenible mitjançant una cultura organitzativa dinàmica i preparada per al canvi i un sistema operatiu basat en l'equilibri entre eficiència i eficàcia.

Cultura organitzativa orientada al lideratge
Cultura organitzativa orientada al lideratge

Les organitzacions capdavanteres són aquelles capaces de fer que les coses succeeixin. En un entorn amb nivells creixents d'incertesa, la cultura de les organitzacions ha de ser àgil i flexible per permetre reaccions immediates.

Innovant en els processos
Innovant en els processos

No totes les organitzacions es poden permetre innovar en el producte o el servei, però totes poden innovar en els processos. L'objectiu és equilibrar eficiència i eficàcia, optimitzant les seves capacitats i millorant la seva competitivitat.

Mesurant impactes
Mesurant impactes

La cultura contribueix al desenvolupament econòmic dels països –un 3,1% al PIB espanyol en 2009–. Així, la cultura, basada en intangibles, ha de poder mesurar-se amb la finalitat d'avaluar-ne resultats i impactes. Només es pot gestionar allò que es pot mesurar.

Serveis:

 • Plans de gestió.
 • Plans de viabilitat.
 • Plans operatius.
 • Organització de recursos humans.
 • Plans de formació de personal.
 • Disseny de l’organigrama i catàleg de llocs de treball.
 • Auditories de serveis.
 • Programes funcionals.
 • Plans de patrocini.
 • Plans de finançament.
 • Anàlisi de l’estructura econòmica-financera.
 • Avaluació d’organitzacions i projectes.
 • Disseny de sistemes d’indicadors.

Alguns projectes:
Pla d’Operacions d’espais i serveis del Museu Agbar de les Aigües
Pla d’Operacions d’espais i serveis del Museu Agbar de les Aigües

Museu Agbar de les Aigües.

El Museu Agbar va encarregar a ARTImetria la planificació de les operacions dels serveis d’atenció als visitants, de restaurant, així com la botiga. El propòsit del Pla d’Operacions elaborat ha permès optimitzar els serveis existents i guanyar en eficàcia des del punt de vista operatiu, identificant tots els aspectes relacionats amb la prestació dels serveis: els processos, la decisió sobre la dimensió dels recursos necessaris (humans, tecnològics, d’infraestructura, etc.), per tal de fer possible que l’atenció al visitant, els espais als que té accés i els serveis que se li ofereixen, assoleixin i superin les seves expectatives.

Definició de l’experiència del visitant i disseny del sistema de reserves i avaluació de les visites corporatives del Museu Grifols
Definició de l’experiència del visitant i disseny del sistema de reserves i avaluació de les visites corporatives del Museu Grifols

Museu Grifols.

El Museu Grifols, pertanyent a l’empresa del mateix nom, ha iniciat una nova etapa amb l’ampliació de les seves instal·lacions, i la total renovació de la seva exposició permanent. El Museu requereix de la definició de la nova experiència dels visitants, així com del disseny dels sistemes d’avaluació tant dels visitants com de la nova museografia. A més, el Museu coordina les visites a les plantes de producció de l’empresa. En aquest escenari, ARTImetria ha col·laborat en la definició de l’experiència del visitant del Museu Grifols en termes de prestació del servei i avaluació, així com la definició d’un protocol d’actuació que faciliti la gestió de les visites, així com les accions per a la seva comunicació interna.

Pla d’Ordenació Museística de Girona
Pla d’Ordenació Museística de Girona

Ajuntament de Girona.

El Pla de Museus 2030 preveu l’elaboració de treballs tècnics de planificació a escala local i supralocal, en tant que mesura de racionalització dels recursos museístics i de coordinació de les institucions que hi intervenen, amb l’objectiu de cercar polítiques coordinades entre totes les parts implicades en l’actuació, la gestió, la inversió i la renovació d’aquest patrimoni i dels museus. En aquest context, ARTImetria ha elaborat el Pla d’Ordenació Museística de Girona, encarregat per l’Ajuntament de Girona, amb la participació de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A partir d’una diagnosi de la situació, el Pla proposa les bases estratègiques, els programes a desenvolupar així com el marc organitzatiu dels Museus de Girona.

Recursos relacionats:

Projecte destacat

ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

ARTImetria s’encarregarà del servei d’estudi de públics del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza durant els propers 5 anys. Llegir més

Recursos

Recursos Covid 19
Recursos Covid 19

Des de casa, ARTImetria suggereix recursos perquè aquest temps de confinament esdevingui una oportunitat per avançar, prenent impuls per tornar amb més força. Llegir més

Culture Segments
Culture Segments

Culture Segments és un model internacional de segmentació per a organitzacions culturals, d’art i de patrimoni cultural, creat per la consultora Morris, Hargreaves & McIntyre i presentat a la V Jornada de Màrqueting Cultural organitzada per l'Àrea de Públics amb el suport logístic del Servei de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Llegir més