Nova oferta de ARTImetria: Màrqueting digital

Nova oferta de ARTImetria: Màrqueting digital

ARTImetria posa a disposició del sector museístic i del patrimoni cultural la seva oferta de Planificació, Gestió i Avaluació Digital, per tal de contribuir a millorar la relació amb els públics virtuals.

ARTImetria porta 23 anys al servei del sector museístic i del patrimoni cultural.

Durant aquest temps, ARTImetria ha col·laborat amb nombroses institucions culturals en la millora de la relació amb els seus públics presencials.

En els últims anys, les organitzacions culturals han començat a enforcar-se cap els públics virtuals, desenvolupant una oferta en línia, especialment en aquest darrer any arran de la situació derivada de la pandèmia.

Aquest nou escenari posa de manifest noves necessitats pel que fa a la relació amb els nous públics virtuals.

ARTImetria posa a disposició del sector museístic i del patrimoni cultural la seva oferta de Planificació, Gestió i Avaluació Digital, per tal de contribuir a millorar la relació amb els públics virtuals.

Aquesta oferta és possible gràcies a les persones amb reconeguda experiència que col·laboren amb ARTImetria: Elena Villaespesa, Clara Merín, Pilar Delgado i Susana Funes.

En el moment actual, ARTImetria ja assessora al Museu Nacional Thyssen-Bornemisza i al Museo San Telmo en el coneixement dels seus públics virtuals.

Com pot ajudar ARTImetria a assolir els objectius que es planteja una organització cultural en relació amb la seva oferta digital?


Estratègia digital

El desenvolupament digital d’un museu o equipament patrimonial ha d’implicar de manera transversal a tota la institució. A partir de la vostra missió, objectius, programes, públics i recursos, cal dissenyar l’estratègia digital específica més adequada. Aquesta estratègia passa per la definició de la identitat digital, la proposta digital de valor, les plataformes i canals digitals, plans d’acció i continguts, processos, així com els indicadors per a l’avaluació dels processos i dels resultats.

Definir l’estratègia digital permetrà millorar la rellevància de l’organització, captar nous públics, enfortir la relació amb els públics existents i desenvolupar comunitats més compromeses i implicades.

Alguns dels serveis que s’ofereixen:

• Plans estratègics de Màrqueting digital.
• Branding digital. Auditoria de la marca i reputació, proposta de valor i identitat.
• Posicionament web i màrqueting en buscadors. Estratègies i campanyes SEO-SEM.
• Empoderament i capacitació d’equips. Cursos, tallers i seminaris adhoc.


Auditoria cultural

Per tal de saber si les accions digitals que el vostre museu o equipament cultural porta actualment a terme estan assolint els objectius proposats és imprescindible avaluar la seva eficàcia i efectivitat. Aquesta avaluació comença per la diagnosi integral de les xarxes i plataformes actives, els seus continguts i accions, identificant tant les possibles inconsistències com les àrees d’oportunitat per optimitzar-ne els resultats i l’impacte.

Alguns dels serveis que s’ofereixen:

• Auditoria d’actius digitals. Anàlisi i optimització de canals, xarxes i plataformes.
• Avaluació de serveis digitals. Anàlisi d’experiència d’usuari.
• Visitor journey mapping. Anàlisi i mapeig del l’experiència dels públics.


Coneixement dels públics

Per prendre les decisions més adequades, cal disposar d’informació, cal conèixer el públic, les seves opinions i visió del museu, quina imatge en té... Això es pot aconseguir a través de dues estratègies. D’una banda, de manera directa, preguntant als visitants de la web o de les xarxes socials, el que permet obtenir valoracions sobre aspectes específics d’interès. D’altra banda, l’escolta social o Social Listening permet conèixer la relació dels públics connectats amb la institució, a través de l’anàlisi del que diuen, de com interactuen, on parlen de la institució. L’escolta social implica la monitorització i anàlisi de les converses i mencions al voltant de l’organització a les xarxes socials. Això permet obtenir informació sobre els públics, conèixer les seves necessitats i interessos, identificar oportunitats per vincular de manera més efectiva els públics amb el museu.

Alguns dels serveis que s’ofereixen:

• Enquestes pop up a la web.
• Enquestes a xarxes socials.
• Pla d’escolta social.


Desenvolupament de públics

El coneixement dels públics virtuals d’un museu és el primer pas per identificar possibles segments de públic virtual potencials no atesos pel museu. Un cop identificats, es defineixen estratègies i es dissenyen continguts i accions per tal d’ampliar i/o diversificar els públics virtuals del museu.

• Estratègies de desenvolupament de públics. Anàlisi d’audiències i disseny d’estratègia.
• Programes de fidelització digital. Amics, socis, nous esquemes de patrocini…


Desenvolupament de projectes digitals

A partir de l’anàlisi de la missió, els objectius, públics i activitats del museu, es defineixen les accions digitals específiques més adequades. Desenvolupament d’estratègies i projectes -campanyes, storytelling cultural, xarxes socials, emailing, blogs, accions on/off, experiències culturals, webinars, etc.- que permetin crear vincles entre el públic, l’oferta i el museu i obtenir resultats mesurables.

Es tracta d’aprofitar els nous formats i narratives digitals per inspirar i enriquir l’experiència museística, promovent la identificació i acompanyant al públic al llarg de tota la experiència (visitor journey), abans, durant i després de cada visita o contacte.

• Paid Media. Campanyes en xarxes socials -Facebook, Instagram, Twitter, etc.-,Google adwords, remàrqueting…
• Experiències culturals. Accions de relacions públiques i relació amb prescriptors.
• Estratègies integrals de contingut. Web, blog, xarxes socials, fors, apps…
• Storytelling cultural. Estratègia, disseny i desenvolupament de contingut especialitzat.
• Community management. Gestió de comunitats.
• Branded content. Estratègies i campanyes.
elene

Projecte destacat

Nova oferta de ARTImetria: Màrqueting digital
Nova oferta de ARTImetria: Màrqueting digital

ARTImetria posa a disposició del sector museístic i del patrimoni cultural la seva oferta de Planificació, Gestió i Avaluació Digital, per tal de contribuir a millorar la relació amb els públics virtuals.

Aquesta oferta és possible gràcies a les persones amb reconeguda experiència que col·laboren amb ARTImetria: Elena Villaespesa, Clara Merín, Pilar Delgado i Susana Funes.

En el moment actual, ARTImetria ja assessora al Museu Nacional Thyssen-Bornemisza i al Museo San Telmo en el coneixement dels seus públics virtuals.
Llegir més