Projectes

Projectes

Diploma de postgrau en gestió del patrimoni cultural local
Diploma de postgrau en gestió del patrimoni cultural local

Associació Catalana de Municipis.

Antoni Laporte i Joaquina Bobes, socis d'ARTImetria, han impartit les sessions de Màrqueting aplicat al patrimoni cultural dins del Diploma de Postgrau en Gestió Pública del Patrimoni Cultural.

Més informació

Públics:
Estudi de públics del Museu. Enquesta i focus group
Estudi de públics del Museu. Enquesta i focus group

Museu Agbar de les Aigües

Estudi realitzat amb l’objectiu de conèixer el perfil, les actituds i les opinions dels visitants del Museu Agbar de les Aigües, així com les seves expectatives respecte a les noves ofertes. D’una banda, a través d’una enquesta entre els visitants i, d’altra banda, d’un focus group amb les persones de l’equip que treballen en contacte amb el públic.

Enquesta als usuaris de les biblioteques municipals de les comarques de Girona
Enquesta als usuaris de les biblioteques municipals de les comarques de Girona

Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el seu interès en conèixer els usuaris de les biblioteques públiques de les comarques de Girona, va encarregar una recerca sobre el perfil sociodemogràfic, les actituds i els usos, així com les opinions dels usuaris d’aquestes biblioteques amb el fi d’ampliar el coneixement dels usuaris i detectar possibles aspectes a millorar. Aquesta recerca es va fer mitjançant una enquesta entre les persones que utilitzen aquests serveis.

Altres projectes:

 • Estudi d’observació als visitants individuals de l’exposició permanent del Museu Agbar de les Aigües (2009). Fundació Agbar.
 • Enquesta als usuaris del Sistema Municipal d'Arxius (2009). Ajuntament de Barcelona. Llegir més
 • Estudi qualitatiu dels visitants individuals de l’exposició Catarsis (2007). Artium.
 • Enquesta d’hàbits culturals de Tarragona (2004). Ajuntament de Tarragona.

Diagnòstic:
Avaluació dels programes escolars al voltant del patrimoni d’Antoni Gaudí
Avaluació dels programes escolars al voltant del patrimoni d’Antoni Gaudí

Consell Gaudí.

El Consell Gaudí, integrat pels gestors dels edificis de Gaudí, tant públics com privats, entitats i experts reconeguts en l’obra de l’arquitecte així com responsables del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb el fi de donar compliment a la tasca de difusió de l’obra de l’arquitecte, està interessat en conèixer la situació de l’oferta d’activitats destinada a les escoles, la demanda que aquesta oferta genera, així com proposar millores en termes d’ampliació de l’oferta, millora de la comunicació i eficàcia de l’avaluació dels programes pedagògics, amb l’objectiu de millorar-ne el rendiment. Amb aquest objectiu ARTImetria va portar a terme l’avaluació dels programes destinats al públic escolar, a partir de l’anàlisi de l’oferta existent i l’observació d’una mostra de les activitats per valorar els continguts didàctics, el nivell d’aprenentatge, la participació dels docents, entre altres aspectes.

Avaluació de l’impacte dels programes culturals
Avaluació de l’impacte dels programes culturals

Obra Social “la Caixa”

Una de les línies d’actuació previstes al Pla Estratègic de l’Obra Social “la Caixa” té a veure amb la mesura dels impactes dels programes que porta a terme. En aquest sentit, una de les seves actuacions és implementar accions que beneficiïn un nucli més ampli de la població, a la recerca del màxim impacte dels programes. En aquest context, l’Obra Social “la Caixa” va endegar un projecte pioner per a l’avaluació dels programes culturals, mesurant el seu impacte en la comunitat a la que s’ofereixen a partir d’una metodologia científica que permeti avalar les conclusions obtingudes mitjançant evidències rigoroses i robustes. Així, l’objectiu d’aquest estudi, realitzat en col·laboració amb Ksnet, és l’avaluació de l’impacte dels programes culturals de l’Obra Social “la Caixa” entre la gent gran, a partir del disseny i implementació de la metodologia RCT (Randomized controlled trial).

Avaluació de les activitats familiars als centres CaixaForum
Avaluació de les activitats familiars als centres CaixaForum

Obra Social “la Caixa”

Els centres CaixaForum disposen d’una oferta d’activitats destinades a les famílies, entre elles els tallers familiars i el programa Petits Cinèfils. Els responsables de l’Àrea de Cultura estan interessats en avaluar el nivell d’acompliment dels objectius per als quals van ser creats, valorant el paper i les aportacions dels/de les educadors/es, la programació, la posada en escena, els comportaments dels assistents i la seva satisfacció per tal d’implementar les accions de millora que siguin necessàries. L’avaluació dels tallers familiars s’ha portat a terme a través de l’observació dels usuaris, mentre que Petits Cinèfils s’avalua mitjançant una enquesta online entre els espectadors.

Altres projectes:

 • Diagnòstic del context i models internacionals de referència per a la implantació del Museu Nacional d’Etnografia a Terol (2011). Ministeri de Cultura.
 • Auditoria del Servei Educatiu dels Museus Municipals de Sabadell (2011). Museus Municipals de Sabadell. Llegir més
 • Estudi sobre la situació de la Fotografia com a sector creatiu a Catalunya (2009). Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat de Catalunya.
 • Valoració econòmica del treball del creador-a de projectes en les arts visuals (2009). Govern del País Basc.
 • Presència dels artistes espanyols en el mercat internacional (2008). Artistas Visuales Asociados de Madrid AVAM.
 • La dimensió econòmica de les arts visuals a Espanya (2006). Associació d’Artistes Visuals de Catalunya i Fundación Arte y Derecho. Llegir més

Estratègia:
Altres projectes:

 • Pla Estratègic del Castell de Montsoriu (2010). Patronat del Castell de Montsoriu. Llegir més
 • Pla Estratègic de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya (2010). Museu d’Història de Catalunya.
 • Pla Estratègic de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran (2008). Museu de Lleida.
 • Dictamen estratègic del turisme cultural a Catalunya (2006). Turisme de Catalunya.

Una nova estratègia per a l’espai comercial del museu
Una nova estratègia per a l’espai comercial del museu

Miró Mallorca Fundació.

Miró Mallorca Fundació és una institució cultural que té per missió esdevenir un espai de coneixement, vincle social i participació, tant a nivell local com internacional, per a la creació artística contemporània i per a la reflexió al voltant de temes vinculats a l’obra de Joan Miró. La Fundació ofereix diversos serveis complementaris entre els quals un espai comercial, localitzat a l’inici de l’espai expositiu. La direcció de la Fundació va mostrar l’interès en renovar aquest espai amb l’objectiu de millorar-ne els resultats. I amb aquest objectiu ARTImetria va realitzar aquest estudi, consistent en l’elaboració d’una nova estratègia i, en col·laboració amb barrina disseny, d’un disseny renovat per a l’espai comercial de Miró Mallorca Fundació.

Procés de participació ciutadana per a la configuració del Pla d’usos de l’edifici de Tabacalera
Procés de participació ciutadana per a la configuració del Pla d’usos de l’edifici de Tabacalera

Ajuntament de Gijón-Xixón.

L’Ajuntament de Gijón-Xixón, des del tancament de la Fàbrica de Tabacs, es va proposar recuperar i estudiar l’edifici on s’ubicava, així com crear un equipament de caràcter cultural. L’evolució de la societat i de les necessitats culturals i socioeconòmiques de la ciutat, juntament amb el caràcter emblemàtic de l’edifici, va portar als serveis tècnics municipals a plantejar uns usos per a l’edifici. En aquest punt, l’Ajuntament tenia interès en sotmetre al debat ciutadà aquestes propostes d’usos i, amb aquest fi, va convocar un concurs per a la coordinació del procés de participació de la ciutadania que portés a configurar el pla d’usos de l’edifici de Tabacalera. ARTImetria va resultar adjudicatària d’aquest concurs, realitzant diverses accions que van implicar als grups d’interès, a través de meses sectorials, i a la ciutadania, a través d’una enquesta i tallers veïnals.

Pla Estratègic de Màrqueting del Museu de les Col·leccions Reials
Pla Estratègic de Màrqueting del Museu de les Col·leccions Reials

Patrimonio Nacional.

El Museu de les Col·leccions Reials, la inauguració del qual està prevista per 2020, va néixer amb l’objectiu de posar a disposició dels ciutadans les col·leccions que, al llarg de la història d’Espanya, han anat aplegant les diferents cases reials. En aquest context, ARTImetria va rebre l’encàrrec de definir el marc estratègic del nou Museu, que orienti les seves actuacions futures, així com el marc d’intermediació amb el seu públic i amb els agents del sector. El marc estratègic s’ha elaborat a partir dels resultats de la diagnosi interna, d’una banda, i competitiva de l’entorn, d’una altra banda. A partir d’aquí, s’han definit la missió, visió i objectius del Museu, i es s’ha identificat el seu públic objectiu. Aquest marc estratègic ha de contribuir a construir de manera sostenible la proposta de valor de l’oferta del Museu de les Col·leccions Reials, que parteix de tots els elements museístics i monumentals que conté, i que ha d’encaixar en una estratègia de producte més àmplia que passa per considerar també tots els elements intangibles i altres serveis associats que configuren l’experiència dels visitants.

Gestió:
Pla d’Ordenació Museística de Girona
Pla d’Ordenació Museística de Girona

Ajuntament de Girona.

El Pla de Museus 2030 preveu l’elaboració de treballs tècnics de planificació a escala local i supralocal, en tant que mesura de racionalització dels recursos museístics i de coordinació de les institucions que hi intervenen, amb l’objectiu de cercar polítiques coordinades entre totes les parts implicades en l’actuació, la gestió, la inversió i la renovació d’aquest patrimoni i dels museus. En aquest context, ARTImetria ha elaborat el Pla d’Ordenació Museística de Girona, encarregat per l’Ajuntament de Girona, amb la participació de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A partir d’una diagnosi de la situació, el Pla proposa les bases estratègiques, els programes a desenvolupar així com el marc organitzatiu dels Museus de Girona.

Definició de l’experiència del visitant i disseny del sistema de reserves i avaluació de les visites corporatives del Museu Grifols
Definició de l’experiència del visitant i disseny del sistema de reserves i avaluació de les visites corporatives del Museu Grifols

Museu Grifols.

El Museu Grifols, pertanyent a l’empresa del mateix nom, ha iniciat una nova etapa amb l’ampliació de les seves instal·lacions, i la total renovació de la seva exposició permanent. El Museu requereix de la definició de la nova experiència dels visitants, així com del disseny dels sistemes d’avaluació tant dels visitants com de la nova museografia. A més, el Museu coordina les visites a les plantes de producció de l’empresa. En aquest escenari, ARTImetria ha col·laborat en la definició de l’experiència del visitant del Museu Grifols en termes de prestació del servei i avaluació, així com la definició d’un protocol d’actuació que faciliti la gestió de les visites, així com les accions per a la seva comunicació interna.

Pla d’Operacions d’espais i serveis del Museu Agbar de les Aigües
Pla d’Operacions d’espais i serveis del Museu Agbar de les Aigües

Museu Agbar de les Aigües.

El Museu Agbar va encarregar a ARTImetria la planificació de les operacions dels serveis d’atenció als visitants, de restaurant, així com la botiga. El propòsit del Pla d’Operacions elaborat ha permès optimitzar els serveis existents i guanyar en eficàcia des del punt de vista operatiu, identificant tots els aspectes relacionats amb la prestació dels serveis: els processos, la decisió sobre la dimensió dels recursos necessaris (humans, tecnològics, d’infraestructura, etc.), per tal de fer possible que l’atenció al visitant, els espais als que té accés i els serveis que se li ofereixen, assoleixin i superin les seves expectatives.

Altres projectes:

 • Pla d’interpretació i Gestió dels Espais de la Memòria Democràtica de Palamós (2011). Ajuntament de Palamós.
 • Pla Director del Centre d’Arts Visuals de les Terres de l’Ebre (2011). Ajuntament d’Amposta.
 • Plans locales d’Equipaments Culturals de Tarragona, Palamós, Tàrrega, Valls d’Àneu, Calonge, Constantí i Jesús (2008-2011). Ajuntaments de Tarragona, Palamós, Tàrrega, Valls d’Àneu, Calonge, Constantí i Jesús.
 • Pla Director del Museo del Carlismo (2007). Govern Foral de Navarra.

Projecte destacat

ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

ARTImetria s’encarregarà del servei d’estudi de públics del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza durant els propers 5 anys. Llegir més

Recursos

Recursos Covid 19
Recursos Covid 19

Des de casa, ARTImetria suggereix recursos perquè aquest temps de confinament esdevingui una oportunitat per avançar, prenent impuls per tornar amb més força. Llegir més

Culture Segments
Culture Segments

Culture Segments és un model internacional de segmentació per a organitzacions culturals, d’art i de patrimoni cultural, creat per la consultora Morris, Hargreaves & McIntyre i presentat a la V Jornada de Màrqueting Cultural organitzada per l'Àrea de Públics amb el suport logístic del Servei de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Llegir més