ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

ARTImetria s’encarregarà del servei d’estudi de públics del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza durant els propers 5 anys.

ARTImetria ha resultat adjudicatària del concurs per portar a terme el servei d’estudi de públics del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Així, durant els propers 5 anys, ARTImetria assessorarà al Museu en la planificació i execució de les estratègies per conèixer als seus visitants i millorar la seva experiència donant resposta als seus interessos i expectatives.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en la seva vocació de servei públic, manté un clar compromís amb els seus públics a partir de la millora permanent de l’experiència del visitant.

En aquest context, el Museo porta a terme estudis de públic adreçats al coneixement dels visitants. Saber quines són les seves necessitats i interessos permet al Museo adequar la seva oferta garantint l’acompliment dels seus objectius i la màxima satisfacció dels visitants.

ARTImetria s’encarregarà de planificar i executar les metodologies destinades a conèixer els públics, tant l’enquesta anual, l’anàlisi dels perfils (Visitor journey) i del seu comportament de compra, així com la monitorització de les xarxes socials i de la pàgina web.

Projecte destacat

ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
ARTImetria assessora al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

ARTImetria s’encarregarà del servei d’estudi de públics del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza durant els propers 5 anys. Llegir més